Avgiftshöjning 1 februari 2023

På grund av kostnadsökningar för vår bostadsrättsförening kommer per den 1 februari 2023 hyresavgiften höjas med 8%.