Föreningsinformation nr. 3 2022

Styrelsen har beslutat att tillåta inglasning av balkonger. Föreningen bekostar bygglovet och lägenhetsinnehavaren själva inglasningen.

Söndag 8 maj hade vi städdag. Deltagandet var glädjande stort. Varmt tack till Anneli med tjejer som ansvarade för förtäringen.

Under våren kommer vi att förnya lekredskapen på gården.

Styrelsen kommer ta ställning till ett erbjudande om Skyddsrumsbesiktning på nästa styrelsemöte.

Om Du planerar att lämna din lägenhet i mer än 14 dagar ber vi dig att alltid ställa låset i ”serviceläge” (kl. 10:00). Om något skulle hända, t.ex. en vattenläcka eller liknande behöver vi tillträde till lägenheten för att minska skadorna.

Styrelsen vill också påminna om att det inte är tillåtet att parkera på gården utan särskilt tillstånd.

20220509 GE/Styrelsen