Regler

  • Mopeder får ABSOLUT inte förvaras i förråd och cykelrum p.g.a. brandrisk
  • Skateboardåkning är inte tillåtet inom vårt område.
  • Rastning av hundar är inte tillåtet på gården.
  • Tänk på att inte störa dina grannar med för högt ljud på TV, stereo eller radio.
  • Bada eller duscha inte regelbundet efter klockan 22.00.
  • Vill man ha fest hemma eller man vet om att det kommer att bli störande ljud under någon kväll, förvarna då dina grannar om detta.
  • Rökförbud gäller i alla allmänna utrymmen, t ex trapphus, tvättstuga, relaxavdelning etc.
  • Grillning på balkongerna är förbjuden men el-grill får användas. Det finns grill avsedd för kol nere i vår fina pergola. Läs mer under ”Pergola” i menyn ”Om föreningen”.
  • Ventilationen i våra hus fungerar enligt principen självdrag. För att denna skall fungera tillfredsställande bör alla friskluftsventiler i fönstren (i fönstrens överkant) vara öppna. Vid eventuell installation av frånluftsfläktar i ventilationskanalerna måste kanalerna provtryckas avseende funktion och täthet. Övriga upplysningar se under rubriken “Ventilation”.
  • Föreningen har bekostat brandvarnare till samtliga lägen­heter. När batteriet till brandvarnaren behöver bytas ska bostadsrätts­innehavaren själv ombesörja detta. När det är dags att byta batteri varnar brandvarnaren med korta pip.

Försäkring

Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring som gäller för alla bostadsrättsinnehavare. För den enskilde bostads­rätts­innehavaren räcker det att teckna en vanlig hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

Balkongskydd

Färgen på balkongskydd ska vara marinblått eller vinrött, beroende på färg på fönsterkarmar och dessa färger är standard för hela föreningen. För att få enhetligt utförande är inga andra färger tillåtna.

Föreningslokal

Fråga Rolf Eriksson, 28 H, tel 070 3817681 om du vill låna nyckel till föreningslokalen.

Förändring i bostaden

Planerar du att bygga om i din lägenhet?  Gå då till ”Mitt Riksbyggen” och läs mer. Eventuellt måste du ansöka om tillstånd från Styrelsen beroende på vad du avser att göra. Det framgår av dokumentet som du hittar  under ”Blanketter” och ”Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten”

Serviceläge dörrlås Assa C10

Vid längre bortovaro, exempelvis semester, ska lägenhetsdörren låsas i läge kl 10 (serviceläge), se instruktioner på elskåpet i din hall. Vid avtalad service tar hyresgästen ur nyckeln i serviceläge ”klockan 10”. Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel.Då hyresgästen återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normalläget ”klockan 12”. I normalläget ”klockan 12” öppnar endast lägenhetsnyckeln.