TV och bredband

Telenor/Bredbandsbolaget köpte under 2014 Tele2:s TV-utbud via kabelnätet. I samband med detta blev Bredbandsbolaget vår nya TV-leverantör i januari 2015. I föreningens avtal med Bb, som bekostas via månadsavgiften, ingår ett basutbud T-1Bas omfattande 18 kanaler. Den som vill ha större utbud kan själv köpa fler kanaler från Bb, kontakta i så fall Bb:s kundtjänst.

Se även under sidan “Aktuellt” för mer information.

Föreningen har installerat eget fiberoptiskt bredband till alla lägenheter. Fastighetsnätet är anslutet till Gästabudsstadens stadsnät. Gästabudsstaden samarbetar med följande leverantörer:

Alltele – Internet & Telefoni, telefon 0910 798000, hemsida www.alltele.se

Bahnhof – Internet & Telefoni, telefon 08 55577150, hemsida www.bahnhof.se

Bredband 2 – Internet & Telefoni, telefon 0770 811010. hemsida www.bredband2.se

Tyfon – Internet & Telefoni, telefon 0200 210111, hemsida www.tyfon.se

CanalDigital- IPTV, telefon 0770 332211, hemsida www.canaldigital.se

Telia – TV, Internet & Telefoni,  telefon 90200, hemsida www.telia.se

Du kontaktar själv den leverantör Du vill beställa tjänster av som i sin tur kontaktar Gästabudsstaden för aktivering av Din uppkoppling.

För ytterligare information kontakta Peter Andersson, port 28D, telefon 073-646 65 11.