Föreningsinformation nr. 5 2022

Inglasning av balkonger: Enkäten gav 7 intresserade och 55 ointresserade. Kallelse till extrastämma kommer ut inom kort

Relaxen: Pga att elkostnaden för relaxen ökat från 6000 kr till 45.000 kr / år har styrelsen beslutat att from 1 januari 2023 och tillsvidare stänga densamma.

Julbelysning på gården: I år satsar vi på att ha julbelysning i pergolan i stället för att installera en stor julgran. Detta för att hålla nere våra kostnader

Ett självklart konstaterande: grillplatsen är till för alla boende på gården.

Lekplatsen: Uppgradering av lekplatsen kommer att ske under våren 2023

Gemensamhetslokalen: För att få fler aktiviteter i gemensamhetslokalen 28 E har styrelsen beslutat att tillåta andra personer än medlemmar att besöka lokalen. Förutsättning är dock att en medlem ansvarar och medverkar vid sammankomsten samt att det är lugna tillställningar.

Skyddsrumsbesiktning: Vi vilar skyddsrumsfrågan baserat på yttrande från MSB.

Nycklar: Vi kommer tvingas byta låssystem inom några år då det redan idag inte går att få fram reservnycklar. Slutsats var rädd om era nycklar.