OM FÖRENINGEN

Vår förening ligger i ett lugnt område med naturen inpå knutarna och fina promenadstråk i direkt anslut­ning till våra hus. De sex husen har sammanlagt 104 lägen­heter, 24 varmgarage och 33 parkerings­platser. Föreningen har en mycket god ekonomi med låga månadsavgifter. Husen byggdes 1954 – 1955 och är sedan dess väl underhållna.

Klicka här för att se exempel på åtgärder som gjorts genom åren.

Fördelar och faciliteter för dig som boende

  • Föreningen har en rymlig relaxavdelning med bubbelbadkar och bastu.
  • Ett miljöhus  för källsortering av sopor finns på gården.
  • Föreningens hus är anslutna till fjärrvärmenätet.
  • Föreningslokalen i 28 H får nyttjas gratis av medlemmarna för fester etc. Dessutom finns där möjlighet för övernattning för gäster till medlemmarna mot en avgift på 100:- per natt, max 3 nätter i följd.
  • Dessutom har en ny bättre övernattningslokal gjorts  iordning i 28 D, ingång på gaveln. Bättre utrustad, nya sängar samt bäddsoffa. Avgift 200:- per natt första natten, därefter 100:- per natt, max 6 nätter i följd.
  • För bokning av lokalerna kontakta Rolf Eriksson, 28 H, tel 070  3817681.

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende äger bostadsrätts­föreningens mark och byggnader. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Föreningen äger mark och byggnader och som medlem i föreningen är du del­ägare i densamma. Tillsammans med övriga med­lemmar i föreningen förvaltar du fastigheten du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans. Föreningens löpande kostnader och avsättningar till olika fonder betalas av medlemmarna via månadsavgiften.

Händelser och åtgärder

Ny pergola har blivit uppförd vid lekplatsen. Där kommer man att kunna träffas,grilla och umgås. Under våren 2022 så kommer det att köpas in nya utemöbler till pergolan och även ny utebelysning kommer att installeras.

Utbyggnation av 12st nya parkeringsplatser.

Renovering av marmorgolv i entreplan  28 D. Bättringsmålning  i tvättstugor, torkrum och korridor 28 A. Framdragning av fiberkabel till undercentral för  möjlighet till digital övervakning av styrfunktionerna avseende värme och varmvatten.

Byte till ledbelysning i samtliga allmänna lokaler, såsom trapphus, vindar, källargångar, tvättstugor, torkrum etc. Upprustning av undercentral med bl.a. målning av tak. väggar och golv. Byte av vattenmätare vid inkommande vattenledningar i 32 B och C; resultat halverade fasta kostnader.

Installation av avfuktare i två torkrum i stället för energikrävande  värmefläktar , byte av tvättmaskin i  tvättstuga 2. Montering av kajnät på alla skorstenar.  Installation av larm i relaxavdelningen 30 A. Iordningställande och invigning av gemensamhetslokal i 28 D inklusive invigning av gym i samma lokal.

Byte av radiatorventiler och termostater i samtliga element. Provtryckning och tätning av alla imkanaler från kök vilket innebär att montering av köksfläktar är tillåtet. Iordningställande av övernattningsrum för gäster i lokal 28 D.

 

Som ett led i energioptimeringen har lamporna i samtliga utomhusbelysningar i såväl stolpar som fasadarmaturer byts till led-lampor.
Ommålning av miljöhus utvändigt.

Ommålning av samtliga trapphus. Byte av trapphusbelysning till ledlampor med rörelsedetektor samt byte av övriga allmänna lampor till lågenergilampor i hus 1. Byte av källardörrar mot trapphus till brandklassade. Byte av torkutrustning i torkrum 3.

Urfräsning av köksavloppsstammar.

Byte av värmeväxlare, för både värme och varmvatten, i undercentral.

Installation av fiberoptiskt bredband till alla lägenheter och hantverkslokaler.

Byte av tvättmaskiner i tvättstuga 1 och 3

Renovering av balkonger med bland annat nya räcken

Omarbetning av innergård med nya planteringar, murar, belysning och asfalt

Byte av lägenhetsdörrar

Byte av entréportar

Byte av fönster och balkongdörrar till 3-glasdito, omputsning av fasader

Stambyte, byte av alla elinstallationer till jordat utförande med jordfelsbrytare

Byte av yttertak