Ventilation

Information från Sörmlandskustens Sotning & Ventilation AB:

Information om luktspridning via ventilationskanaler vid självdrag

I hus med självdragsventilation är det ett vanligt problem att lukter sprider sig mellan rum och lägenheter. Det som man i första hand brukar misstänka som orsak är fel i ventilationskanalerna, vilket i de flesta fall inte stämmer. 

Inom lägenheten: Vid självdragsventilation finns risk för att luften går baklänges (kallras) i någon av frånluftsventilerna i lägenheten. Med befintliga tilluftsventiler (oftast belägna vid fönsterkarmarna), fönster och dörrar stängda räcker inte luften i lägenheten till för att förse samtliga frånluftsdon med tillräcklig mängd friskluft (uteluft). Det som då inträffar är att kanaler i skorsten börjar fungera bakvänt med ett luftflöde från skorstenstoppen och in i lägenheten. Om det samtidigt ventileras lukter i andra kanaler så hamnar de vid skorstenstoppen och sugs ner i de kanaler som fungerar bakvänt.
För att åtgärda felet inom lägenheten där lukterna sprids kan man öppna samtliga tilluftsventiler. Om inte det är tillräckligt kan ett fönster eller dörr öppnas så mycket att problemet upphör. Ett sätt att veta om luften går åt rätt håll i frånluftskanalen (fungerar om det är kallt ute) är att känna efter om det drar kallt ner i ventilen. I så fall får man släppa in mer friskluft till lägenheten tills luftströmmen vänder. Vid användning av eventuell spisfläkt är behovet av uteluft större och ett fönster/balkongdörr bör öppnas på glänt (i annat rum än köket).

Spridning till andra lägenheter: Vid självdragsventilation finns risk för att luften går baklänges (kallras) i någon av de övriga lägenheternas frånluftsventiler. Anledningen till att det sprids lukter till andra lägenheter är samma som inom lägenheten där lukterna kommer ifrån (se ovan). Det saknas tillräckligt med uteluft för att samtliga kanaler i skorstenen ska gå åt rätt håll. För att minimera risken för detta ska alla alltid har sina tilluftsventiler öppna för att säkerställa att ventilationen fungerar som avsett.

Om inget av åtgärdsalternativen fungerar bör en besiktning av kanalerna utföras och i samband med detta kan ett förslag till vidare åtgärder lämnas.