Miljöhuset

I miljöhuset ska bara sådant läggas som det finns kärl för, dvs:

  • mjukplast
  • hårdplast
  • papper, tidningar
  • komposterbart hushållsavfall
  • glas
  • metall, såsom burkar, kapsyler etc
  • wellpapp
  • batterier
  • glödlampor, lysrör
  • förpackningar, mjölkkartonger och liknande

Övrigt avfall och grovsopor ska lämnas till återvinnings­centralen Björshult (elektronik, mattor, möbler m m). Kartonger ska vikas så att de passar i kärlet och får inte ställas på golvet. Inga sopsäckar får ställas på golvet, renhållningen tömmer endast kärlen och tar inte hand om sopsäckar på golvet.

Obs!!  Cellplast typ Frigolit är inte wellpapp skall sorteras som plast helst i behållaren för hårdplast. Äggkartonger är inte wellpapp skall sorteras som förpackningar.