Tvättstuga

Tvättstugor finns i huset Rosenkällavägen 28 A – B med ingång från gavlarna. De är avsedda endast för boende i föreningen. Varje lägenhet har tillgång till tvättstugorna med den egna nyckeln. Man tecknar sig på respektive tvättlista som finns vid tvättstugorna. Listor för ny månad sätts upp mellan den 20:e till den 25:e varje månad.

Följande instruktioner gäller för tvättstugan.

  • Man tecknar sig för ett tvättpass åt gången med namn och lägenhetsnummer. Tvättstuga 2 kan kombineras med 1:an eller 3:an.
  • De uppsatta tiderna ska respekteras och det är naturligtvis inte tillåtet att sudda ut någon från listan och skriva dit sitt eget namn.
  • Har man inte tagit sin tecknade tid i besittning inom 1½ timme överlåts den till någon annan.
  • Torkrummen får användas 1 timme efter ordinarie tvättpass.

Alla har skyldighet att städa noggrant efter sig.

Tvättstugetider

VeckodagTvättpass 1Tvättpass 2Tvättpass 3
Vardagar7.00-12.0012.00-17.0017.00-21.00
Lördagar9.00-13.0013.00-17.00Stängt
Söndagar9:00-13:0013.00-17.00Stängt

Om någon maskin ej fungerar, ring Felanmälan, telefon 073-241 17 22.