Parkering/garage

Bilparkering är inte tillåten på gården. Du får stå högst tio (10) minuter vid porten för i- och urlastning. Vill du stå längre tid måste du inhämta särskilt parkeringstillstånd från styrelsen. Man får inte parkera utanför garage på sådant sätt att det hindrar snöröjning.

Garage- och parkeringsplatskön

Vår förening har 24 garage och 30 parkerings­platser.

Regler för kölista till p-plats och garage.

Vid medlemsinträde i bostadsrättsföreningen Nyköpingshus 8 i samband med köp av bostadsrätt hamnar den nya medlemmen på kölistan för p-plats vid inflyttning.

Kölistan består av fyra kolumner; dels kolumn tackat nej till p-plats,dels kolumn för p-plats, dels kolumn för p-platsinnehavare och kolumn för garageinnehavare.Turordning följer datum vid inflyttning. För att stå på denna lista måste medlemmen stadigvarande bo i sin bostadsrätt.

Om medlem erbjuds p-plats men tackar nej hamnar medlemmen på kolumnen tackar nej till p-plats. Om medlemmen senare ändrar sig och vill ha p-plats måste medlemmen själv meddela detta till styrelsen för att bli återinsatt på kolumnen för p-plats. I detta fall hamnar medlemmen på samma plats som inflyttningsdatumet bestämmer.

När medlem er bjuds p-plats och accepterar flyttas medlemmen från kolumn för p-plats till kolumn för p-platsinnehavare.

När garage blir ledigt erbjuds detta till den p-platsinnehavare som har haft p-plats längst tid. Om innehavare av garage vill byta till p-plats kan vederbörande byta med den p-platsinnehavare som står först på listan. Sådant byte kan bara ske en gång.

Om p-platsinnehavare erbjuda garage men tackar nej står vederbörande kvar på p-platslistan på samma plats som tidigare.

Medlem som hyr ut i andra hand behåller sin plats på kölistan i maximalt 3 år.