Händelser fram till 2021 från gamla hemsidan

Söndagen 17/10-21 så kommer det att bli en städ-dag i föreningen. Vi träffas på gården 10:00 där arbetsuppgifterna delas ut, vid avslutat arbete så kommer det att bli korvgrillning.

I slutet av Dec. 2020 så lämnades bygglovsansökan in för att få tillstånd att bygga ut 12st nya parkeringar utmed Örnskölds väg. Entrepenaden gick till Thunman Entrepenad och byggnationen startades 7/09-21 och beräknas bli klart i mitten av Oktober-21. Från föreningens sida är det Hans Nyström som är kontaktman och ser till att arbetet fortskrider enligt plan. I och med dom nya parkeringsplatserna så har föreningen 33st parkeringplatser och 24 garage. Efter slutbesikting så kommer ordföranden påbörja arbetet med att dela ut dom nya parkeringsplatserna enligt kölistan.

Nu finns det trattar att hämta i miljöhuset för att kunna hälla fett och matolja i petflaskor på ett enklare sätt.

2/10 -19 Enligt lagen om energideklaration har denna nu slutförts och resultat kommer att sättas upp i samtliga trapphus. Resultat visar att våra primärenergital ligger klart under referenstalet för liknande byggnader. Nästa energideklaration skall ske år 2029,

2/10 -19 Kontrollen av målningen av takfötterna som nyligen avslutades visade att ingen ommålning behövs.

Sedan 1/9 har föreningen ny el-leverantör till föreningens egna abonnemang, nämligen God-El som levererar 100% förnyelsebar och fossilfri el, dessutom klimatkompenserad till 110%. Del av God-El:s överskott går till välgörande ändamål.

OBS, farthinder finns nu på gården, vid infarterna och vid backen utanför 28 F- G. Hoppas att bilarnas hastighet minskar med denna åtgärd.

29/12 -16 Efter problem med inloggningen till hemsidan förefaller allt fungera igen, tack för det.

Nya öppettider  för gemensamhetslokal och gym. Måndag – torsdag 09:00 – 21:00, fredag 09:00 – 18:00, lördag – söndag 10:00 – 16:00.

Nu är även gymmet i gemensamhetslokalen klart, har blivit mycket populärt.

Äntligen är vår klubblokal i 28 D färdig, liten komplettering behövs, och till invigningen den 20 september 2017 kom över 50 personer för titta. Mycket bra siffra tycker vi som arbetat med lokalen. Efter låsbyte kommer lokalen att öppnas, datumbesked kommer.

Under sensommaren och hösten har nya radiatorventiler med tillhörande termostatreglage installerats i samtliga element i våra hus. Sammanlagt c:a 630 st. I samband med detta har även en s.k. avgasare monterats i undercentralen som bl.a. ersätter vårt gamla expansionskärl. Allt i syfte att spara energi och uppvärmningskostnader.

Samtliga imkanaler, ventilationen från köken, är provtryckta med resultatet att cirka 10 % av kanalerna var otäta, dessa är nu reparerade och det betyder att alla som vill kan installera frånluftsfläktar, köksfläktar, i imkanalerna. En standardförbättring i våra hus! Dessutom godkänd OVK.

I lokalen 28 D, med ingång från gaveln, har ett nytt övernattningsrum iordningställts. Ansvarig för uthyrning Rolf Eriksson 28 H, tel. 0703 817681. Kostnad 200:- första dygnet, därefter 100:-/ dygn, max 6 dygn.

Vid årsstämman den 22:a mars  2016 deltog 22 st medlemmar.

30/10-15 Efter en del problem, bl.a. byte av utförare, blev äntligen OVK-besiktningen klar under sommaren. Tyvärr med negativt resultat, ej godkänd. Anledningen installation av köksfläktar utan provtryckta och godkända täta imkanaler. Styrelsen har nu beslutat att provtrycka samtliga imkanaler i våra hus. Mer info kommer separat.

Problem med putsen på gatufasaden 32 C-D. Putsen har delvis släppt och blivit nedtagen på en mindre del av fasaden. Förhoppningsvis kan det åtgärdas under hösten om vädret tillåter. Entreprenör är inkopplad.

Som säkert de flesta sett och märkt har vi bytt entreprenör vad gäller inre och yttre skötsel. Klar förbättring på gårdens skick.

15/12 Enligt den information Bredbandsbolaget skickat ut till alla boende, skall alla betala en månadsavgift på 179:-, fel summa skall vara 79:-, men detta gäller endast om man köper upp sig till det större kanalpaketet som heter T – Flex Coax.

TV-paketet som heter T 1 Bas ingår i månadsavgiften till Föreningen.

Telenor/Bredbandsbolaget kommer inom kort att informera samtliga boende om förändringarna som kommer att ske när de tar över våra TV -sändningar från Tele2.

3/9-14 Bytet av källardörrar mot trapphusen till brandklassade dito är nu klart.

26/5-14 Torkutrustningen i torkrum 3 kommer att bytas. I stället för befintlig torkfläkt kommer en luftavfuktare att installeras. Fördelen är större kapacitet, väsentligt lägre energiåtgång, c:a 30% av nuvarande.

26/5-14  Telenor/Bredbandsbolaget har köpt de TV-utsändningar vi har haft via Tele2. Övergången till Telenor/Bredbandsbolaget kommer att ske hösten 2014 då vi kommer att få ett delvis nytt utbud. Mer info kommer så snart vi vet mer.