TV ur funktion

Många hushåll i vår del av Nyköping är utan TV. Telenor och Bitcom jobbar på att lösa problemet. Ni behöver inte kontakta styrelsen då detta är bortom vår kontroll.