Garantijobb i källargångar och cykelrum

Uppmärkta områden i källargångar och i några cykelrum kommer att målas om p.g.a. blås bildning.

Källarna kommer inte att stängas av men vi uppmanar till viss försiktighet vid passage av dessa platser.

Arbetet med friläggande av betongen kommer påbörjas under denna vecka (v. 36).

Arbetet kommer slutföras under kommande vecka, v. 37.