Föreningsinformation 4 2022

Inglasning av balkonger. Nordiska inglasningar har erbjudit sig att vara behjälpliga med bygglovsansökan. Vi inväntar underlag från dem.

Efter otaliga påminnelser och ändrade leveransbesked kom äntligen utemöblerna till pergolan på plats och det blev jättebra. Stort tack till Anna Lena och Anneli.

Vi avvaktar i skyddsrumsfrågan baserat på följande citat från MSB ”Det är inte aktuellt just nu att ställa iordning skyddsrum, gäller endast om regeringen fattar beslut om höjd beredskap”

Vi kommer tvingas byta låssystem inom några år då det redan idag inte går att få fram reservnycklar. Slutsats var rädd om era nycklar.