Inglasning av balkonger

! VIKTIGT Meddelande från Styrelsen !

Beställ/boka INTE inglasning av din balkong med någon leverantör oavsett vad eventuell leverantör hävdar. Föreningen håller just nu på med att undersöka bygglovsmöjligheten för inglasning av balkongerna. Styrelsen kommer meddela när kommunen tagit beslut i ärendet.