Föreningsinfo nr. 1 2023

Avgiften kommer att höjas med 8% från 1 mars 2023 (ursprungligen 1 februari).

Elkostnaden för relaxen under december uppgick till 16.000 kr.

Vi planerar att bygga förråd för uthyrning på en eller två utvindar. Hör av dig till Göran med en intresseanmälan.

 Modernisering av lekplatsen kommer att ske under våren 2023.

Vi avvaktar med beslut om att låsa portarna och inväntar resultat av kommande upphandling av digitalt låssystem.

Styrelsen uppmanar till fler aktiviteter i gemensamhetslokalen. Förutsättning är dock att en medlem ansvarar och medverkar vid sammankomsten.

Reservdelar till låssystemet kommer inte att kunna beställas om några år, därför: var rädd om dina nycklar.

Golven i torkrummen kommer att målas under mars/april, vilket innebär att de inte går att utnyttja under 4-5 dagar. Vi återkommer med besked om startdag i god tid.