Föreningsinformation nr. 2 2023

Årsstämma kommer att hållas i föreningslokalen 28 mars kl 19.00.

Modernisering av lekplatsen planeras att ske under våren 2023.

Styrelsen ser gärna att ni använder gemensamhetslokalen. Förutsättning är dock att en medlem ansvarar och medverkar vid sammankomsten.

Arbetet med att förbereda för upphandling av digitalt låssystem har på börjats.

Golven i torkrummen kommer att målas under mars/april, vilket innebär att de inte går att utnyttja under 4-5 dagar. Vi återkommer med besked om startdag i god tid.

Efter önskemål har styrelsen beslutat att utöka tiden för i och urlastning på gården till 20minuter (företagsfordon undantagna).

Felanmälan till Rolf Eriksson kan INTE skickas med SMS utan du måste ringa och få personlig kontakt 070-381 76 81