Föreningsinformation nr. 6 2022

Förslaget att glasa in balkonger röstades ner på extra stämman den 22 november med 12 nej mot 11 ja. Se även separat information under ”Aktuellt”. Önskas protokoll från stämman kontakta Göran Eklind (telefonnummer under fliken Kontakt).

Inför julen ber vi dig att kontrollera att dina brandvarnare fungerar. Om Du har några frågor kontakta Rolf eller Göran  (telefonnummer under fliken Kontakt).

Relaxen: Som  styrelsen tidigare informerat så har elkostnaden för relaxen (bastu och bubbelbad, som endast används utav ett fåtal medlemmar) ökat från 6000 kr till 45.000 kr / år. P.g.a. detta har styrelsen beslutat att from 1 januari 2023 och tillsvidare stänga densamma.

Peter har fixat en Jättefin julbelysningen i pergolan.

Uppgradering av lekplatsen kommer att ske under våren 2023.

Överaktiva skolbarn springer upp och ned i våra trappuppgångar därför funderar vi på att alltid ha portarna låsta. Men inget beslut är ännu fattat.

Styrelsen uppmanar till fler aktiviteter i gemensamhetslokalen. Förutsättning är dock att en medlem ansvarar och medverkar vid sammankomsten.

På förslag från en boende har Rolf köpt 6 st snöskyfflar som placerats i källaren i varje hus.

Stående punkt: Reservdelar till låssystemet kommer inte att kunna beställas om några år, därför: var rädd om dina nycklar