Förbud mot tomgångskörning

”Värna om miljö och människor. I Nyköpings kommun får du låta ditt fordon gå på tomgång max en minut. Regeln gäller inte om fordonet står still på grund av trafikförhållandena. Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor. Undvik därför tomgång så mycket som möjligt och speciellt när bilen är kall, eftersom avgaserna då är som giftigast. Om du vintertid behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar bilen.

Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas och leda till böter.” Nyköpings Kommuns Hemsida

Ett tips är att ni har skydd på framrutan för att förhindra isbildning samt har en sprayflaska med ”is väck”.